"Kendi rengini erişemeyeceğin yarınlarda değil, bugünde ara. Burada, hemen
şimdi, neysen o’sun sen. Kendini yarınların arkasına attığın hedeflere,
menzillere, maksudlara erişip erişmemeye göre tanımlamaya kalkma.
Menzil değil mi ki yarınların arkasındadır, yarına erişemeyen sen oraya
erişip erişmemekle mükellef değilsin. Sen bugünün ehlisin, yol adamısın
ve doğru menzile doğru yoldan yürümekle mükellefsin."

Senai Demirci

Hiçbir zaman yoktur ki gerçek olsun. Tek gerçeklik o andadır. Geçmiş, şimdi, gelecek… Hepsi hayalden ibaret. Geçmişi düşleriz, geleceği düşleriz gene şimdiki zamanda. O zaman şimdiki zamanı nerde yaşıyoruz? Şimdi ki zaman yok. Şimdi sadece bir andan ibaret…