Sessizliği bozmayı sevdim hep, sessizlik kadar. Herkes dalıp gitmişken bir yerlere, sukunet kol geziyorken, sesin geldiği yanda kalmayı, bir “heyy” ile sukuneti yarıp çıkan cesur bir söylem olmayı.

   Titrek sesin musikisini bilir misin sen, peki ya endişenin coğrafyasını…