Bir maruzatım var diyenler için ;

amedegu@gmail.com